Basında Biz

turkiyede_okuma_aliskanligi

Basında Biz

FERHAT ÖZEN’İN KİTABI VE ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YAZI YAZAN,GÖRÜŞ BELİRTENLERDEN BAZILARI:

ferat_ozen_kitap

ABBAS  GÜÇLÜ :“Ferhat Özen ‘Türkiye’de Okuma Alışkanlığı ve Öğretmenin Sorumluluğu’ konulu çok özenli bir çalışma yapmış. Bu Araştırmayı okuyup da daha fazla okumamak mümkün değil” (Milliyet,23.02.1998)

SUNAY  AKIN :
“Kütüphanemde özellikle yan yana durmasını istediğim kitaplar var.Bunlardan ikisi, Alberto Manguel’in Okumanın Tarihi ve Ferhat Özen’in Türkiye’de Okuma Alışkanlığı adlı kitaplarıdır” (Cumhuriyet, 10.09.2006)

CELAL ÜSTER : Ferhat Özen‘in bir özel okulda yaptığı araştırmanın sonuçları gerçekten ürkütücü: Lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 45′i, en son altı yıl önce ders dışı bir kitap okumuş. Öğrencilerin yüzde 22′si en son dört yıl önce, yüzde 6′sı üç yıl önce, yüzde 3′ü bir yıl önce, yüzde 2′si de altı ay önce ders dışı bir kitap okuduğunu söylemiş. Lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 7′si, ders kitabı dışında roman, öykü, gezi, inceleme, deneme, şiir dallarında herhangi bir kitap okuduğunu anımsamıyor. Daha da korkutucusu, bu öğrencilerin yüzde 70′i televizyon, internet, vb. varken kitap okumanın gereksiz olduğu kanısında. Yüzde 27′si ise, okulların okuma alışkanlığı kazandıramadığı görüşünde.
Ferhat Özen, anadili eğitiminin sağlam ve iyi metinler okumaktan ve onları anlamaktan geçtiğini düşündüğü için, yıllarca Türkçe ve edebiyat derslerini okuma eğitimi merkezli işlemiş bir eğitimci. Bu konuda karşılaştığı sorunlar, onu okuma eğitimi araştırmalarına yöneltmiş. 1998′de, Uluslararası Demokratik Eğitim Kurultayı’na ‘Türkiye’de Okuma Alışkanlığı ve Öğretmenin Sorumluluğu’ başlıklı bir bildiri sunmuş. Daha sonra da, çalışmasını genişleterek, Türkiye’de Okuma Alışkanlığı adlı bir kitap yayımlamış. Türk ve dünya edebiyatında kitap okuma üstüne denemelerden derlediği Bizi Kitaplar Kurtarır adlı bir seçkisi de bulunan Özen, Millî Eğitim Bakanlığı’na da ‘Okullarda Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?’ başlıklı bir proje sunmuş. Özen, görüntü kültürü ve görüntü yoluyla ‘bilgilendirme’nin yazı ve okumanın yerine geçtiğini vurgulayarak, yeni medyaların Türk toplumunu kültür endüstrisinin süzgecinden geçirdiği, böylece istediği gibi yönetmeye başladığı bir çağda yaşadığımızı söylüyor.( Radikal  Kitap  12. 11.2004)

YUSUF  ÇOTUKSÖKEN  (Maltepe  Üniversitesi,Türk Dili ve  Edebiyatı    Bölüm Başkanı) : Türkçe öğretmeni Sayın Ferhat Özen, Türkiye’de Okuma Alışkanlığı(Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri, Ankara 2001) adlı oylumlu çalışmasında  Türkiye’de okuma alışkanlığını masaya yatırıyor; okuma alışkanlığı edinemeyişimizin temellerine iniyor, sorumlu kesimlerin eksik ve yanlışlarına parmak basıyor, niçin okumalıyız, nasıl okumalıyız ve neler okumalıyız sorularını değişik yazarların görüşlerinden de yararlanarak yanıtarıyor. Çözüm önerilerini tartışmaya açıyor. Bence, kendini ve toplumunu bilgi/kitap bağlamında yakından tanımak isteyenlerin bu kitaptan edinecekleri çok önemli bilgiler ve öneriler bulunmaktadır. Kitapta öneriler tartışmaya açılırken okurlardan beklentiler de sezdiriliyor. Niçin okumalıyız? Nasıl okumalıyız? Neler okumalıyız? Bir de, kitapları okuduktan sonra neler yapmalıyız’ı buna ekleyebiliriz. Çünkü daha önce de söylendiği gibi, bu sorun hepimizi yakından ilgilendiriyor, başarı insan yaşamına anlam katma bakımından mutluluk, başarısızlıksa insana yeterince değer verememenin pişmanlığını getirecektir. Sayın Ferhat Özen’i bu önemli çalışmasından dolayı yürekten kutluyorum.(Yusuf Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi)