Tag Archives: okuma haritası

is_harita_buyuk

İslam Aydınlanmaya Engel Değil

İSLAM AYDINLANMAYA ENGEL DEĞİL

is_harita_buyuk

İslam’ın Aydınlanmaya engel olduğu savı çürütülüyor. Okuma Araştırmacısı Ferhat Özen 20.  Yüzyıl Dünya Kültür ve Aydınlanma Haritsı’ndan sonra  X,XI,XII, XIII. Yüzyıl Dünya Kültür ve Aydınlanma Haritsı’nı da çıkardı.  Doğu’nun  bugünkü geriliğini İslama bağlayan görüşün, aslında Hıristiyan misyonerlerin yorumu olduğu görüşü ağarlık kazanıyor.  13. Yüzyıla dek süren İslam Aydınlanmasıyla 1923 Cumhuriyet Aydınlanması bunu kanıtlıyor. 400 yıl  Batı’ya bilim öğreten Müslümanlar, bilimin öncüğünü XIII. yüzyılın sonua doğru batıya kaptırdı.
Kaynak:  İslamda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü, Cengiz Özakıncı, Otopsi Yayınları

       57 İSLAM ÜLKESİNDEN 70 BİLİM ADAMININ 9 OTURUMDA TEBLİĞLER SUNDUĞU  İSLAM ÜLKELERİ EĞİTİM KONGRESİ’NDEN  

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel buluşlara, bunun temelini zaten biz atmıştık denilerek ön yargıyla bakıldığını söyledi. Çelik, “13. asırdan sonra İslam dünyası derin bir kış uykusuna yattı. Onlar bizden aldıkları çekirdekleri bahçeye dönüştürdü. Biz onlardan meyve alıyoruz. Çekirdekle avunmanın anlamı yok. Geçmiş hiçbir şey ifade etmez, ne olduğunuz önemlidir. Osmanlı`nın son dönemlerinde fen bilimlerini medreselerde cüziyat olarak okuduk. Osmanlı Devleti batı karşısında geri kalmışlığını gidermek için orduyu modernize ederek işe başladı. Bu da yetmedi” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın, İslam Dünyasının Fotoğrafının İç Açıcı Bir Görüntü Sergileyemediğini Yazdı. .08.2009 08:22.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın, Diyanet Dergisi’nin ağustos sayısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın, Diyanet Dergisi’nin ağustos sayısındaki “İslam ve Müslüman” başlıklı makalesinde, İslam dünyasının fotoğrafının iç açıcı bir görüntü sergileyemediğini yazdı.
Aydın, şöyle dedi: “Günümüz Müslüman toplumlarında yine açlık

sefalet, gözyaşı, ıstırap, kan, çatışma, güvensizlik, eğitimsizlik, ahlakça çözülmüşlük, şiddet, insan hakkı ihlalleri ve benzeri insanın içini sızlatan olumsuzluklar dikkati çekmektedir. İslam dünyasındaki bu olumsuz tablonun İslam’la ilişkisinin kurulamayacağı çok açık bir gerçek ama Müslümanlarla doğrudan ilgili olduğu da o kadar ayan beyan. ….14.08.2009 02:22

“13. ASIRDAN SONRA İSLAM DÜNYASI DERİN BİR KIŞ UYKUSUNA YATTI.” DİYEN MİLLİ EĞİTİM ESKİ BAKANI HÜSEYİN ÇELİK’İ  DÜNYA AYDINLANMA HARİTASI HAKLI GÖSTERİYOR..